Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego
zaprasza nauczycieli języka niemieckiego ze szkół woj. pomorskiego do udziału w konkursie
„Meine Ideen für den Deutschunterricht”

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie konspektu zajęć jęz. niemieckiego na podstawie samodzielnie opracowanych materiałów, który zostanie zrealizowany w szkole

Termin nadsyłania konspektów: 5 listopada 2018