Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego

ośrodek upowszechniania kultury i języka niemieckiego

zaprasza na wystawę malarstwa i grafiki pt.

„Buntspiel“

autorstwa pani Corinny Kidoń

Honorowy Patronat
Konsul Generalna Niemiec w Gdańsku
pani Cornelia Pieper

Termin: 28.01.2018 – 22.03.2018 r.

Miejsce wystawy: Muzeum Zachodniokaszubskie, ul. Zamkowa 2, Bytów