cennik17

Promocja dla grup początkujących – cena kursu 850 zł za semestr, w pierwszym roku nauki
Dla studentów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego- 20% zniżki.
Zniżki nie sumują się.

*) – osoba kontynuująca naukę w Centrum Herdera od co najmniej 1 semestru
**) – Terminy płatności w ratach: I rata płatna bezpośrednio po rozpoczęciu zajęć, II rata płatna do – 30 listopada [semestr zimowy] / 31 marca [semestr letni].

Opłaty za kurs prosimy przelać na konto:

KONTO : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
BZ WBK S.A. I/O Gdańsk 39 1090 1098 0000 0001 0074 8505

podając imię i nazwisko uczestnika kursu wraz z dopiskiem „kurs języka niemieckiego w Centrum Herdera”.

Co zawiera cena kursu?

  • test klasyfikujący oraz rozmowę z lektorem,
  • zajęcia dydaktyczne,
  • materiały dodatkowe i uzupełniające,
  • testy semestralne i kontrolne sprawdzające postępy w nauce,
  • testy egzaminacyjne dla grup egzaminacyjnych gr. VI (B1), gr. IX (C1), grupy Oberstufe (ZOP / C2),
  • dla grup Oberstufe i grup konwersacyjnych wszystkie materiały dydaktyczne,
  • dla pozostałych grup rabat 20% na zakup podręczników,
  • konsultacje z lektorami Centrum Herdera,
  • świadectwo ukończenia kursu.